Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Golden Keg

1. Dane firmy

Artur Stasiak Golden Keg

Adres:
oś. 1000 lecia 9/39

97-400 Bełchatów
NIP: 7692182818

Sklep internetowy, działający pod adresem  https://goldenkeg.pl prowadzony jest przez: Artur Stasiak oś. 1000-lecia 9/39 Bełchatów

2. Dane kontaktowe

e-mail: sklep@goldenkeg.pl

tel: 726 992 444

3. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Artur Stasiak oś. 1000-lecia 9/39 97-400 Bełchatów. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Kupującym, a Artur Stasiak. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym. Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Czas realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane są w przeciągu. 3 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak opóźnienie dostawy poszczególnych produktów. 

5. Formy Płatności

Współpracujemy z wiodącym systemem płatności Przelewy24.

Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego na podany przez nas rachunek bankowy  (w tytule wpisać należy swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia ).

6. Wysyłka

Dostarczanie produktów kupującym odbywa się za pośrednictwem firmy przewozowe Inpost oraz DPD . Na każdą z przesyłek otrzymujemy potwierdzenia nadania. Status przesyłki można śledzić na stronie firmy przewozowej. Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach od daty nadania. W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takim incydencie. Reagujemy natychmiastowo na zgłoszenia klientów i pomagamy ustalić, gdzie znajduje się zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia, że: opakowanie jest naruszone lub towar jest uszkodzony. Kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem poprzez e-mail.

7. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Reklamacje przyjmujemy tylko w przypadku podania konkretnej przyczyny zaistniałej sytuacji. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku nienaruszonego stanu zakupionego przedmiotu. Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przesyłki, koszty zwrotu zamówienia oraz koszty transakcyjne tj. prowizji pobieranej przez system szybkich płatności.

Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym (umowa zawarta na odległość). Środki zwracane są na konto z którego wcześniej Kupujący dokonał przelewu.

8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Artur Stasiak oś. 1000-lecia 9/39.

Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również udostępniać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług kurierskich oraz związanych z realizacją płatności). Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak długo posiadasz aktywne konto niezbędne do złożenia zamówienia. Dane związane ze składanymi zamówieniami są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do sprawnego i skutecznego zrealizowania złożonego zamówienia.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

  • celem wysłania Twojego zamówienia Twoje dane przekazywane są na rzecz firmy kurierskiej. Przekazujemy tylko tyle danych ile jest potrzebne do efektywnego dokonania dostawy – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
  • celem zrealizowania płatności metodą szybkich płatności;.
  • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
  • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

9. Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

10. Postanowienia końcowe

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością Artur Stasiak oś. 1000-lecia 9/39 97-400 Bełchatów i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Zdjęcia produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach Sprzedający – Kupujący.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Telefon 726 992 444
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl